Bài đăng

Chợ búa và chợ máy lạnh

Hình ảnh
Chợ búa là cái chợ, ngoài ra chợ búa còn chỉ kiểu ăn nói thô tục, đường phố. Anh Minh "rau" có phong cách chợ búa nhìn bề ngoài hầm hố nhưng lại có tâm, anh chỉ "sin" bán vừa đủ ăn "ai thiếu thì lấy", không màu mè không tự hào, tự tin với văn hóa siêu thị "Tự hào rẻ hơn chợ" không lợi dụng dịch bệnh để nâng giá.   Bách hóa xanh là cái chợ máy lạnh nhưng giá thì như búa vào đầu chúng sanh trong mùa dịch bệnh.